Grupa Bouygues

 Kształtowanie przyszłości jest dla nas największą przygodą.

Nasze pochodzenie:

zdywersyfikowana grupa przemysłowa

Założony w 1952 roku francuski Bouygues stanowi zdywersyfikowaną grupę przemysłową. Jest obecny w ponad 80 krajach i zatrudnia 133 800 pracowników. Jego działalność obejmuje budownictwo, telekomunikację i media.

Bouygues jest również głównym udziałowcem spółki Alstom. W ponad 70 krajach personel firmy Alstom liczący ok. 94 500 pracowników wykorzystuje swoje doświadczenia w trzech segmentach rynku, koncentrując się na energetyce, transporcie i sieciach przesyłowych.

 

Dzięki stabilnej bazie udziałowców, silnej i oryginalnej kulturze biznesowej, pozycji rynkowej oferującej długofalowy potencjał rozwoju oraz niezwykle solidnej strukturze finansowej od ponad 10 lat grupa Bouygues notuje znakomite wyniki finansowe.

goupe1

Obroty
32.3 mld EURO
w 2015 r. 

groupe2

Struktura obrotów

contenu groupe

Bouygues Construction - jedna z największych na świecie firm budowlanych

Od momentu utworzenia w 1952 roku grupy Bouygues jej podstawową działalność stanowi budownictwo. Bouygues Construction jest liczącym się na światowym rynku graczem w dziedzinie budownictwa, robót inżynieryjnych, energetyki i usług. Dzięki obecności na pięciu kontynentach wiedza i doświadczenie Grupy są uznawane na wszystkich etapach realizacji: od finansowania, przez projektowanie, budowę i eksploatację, aż po usługi serwisowe i konserwacyjne.

We wszystkich swoich działaniach, we Francji i poza jej granicami, spółka macierzysta Bouygues Bâtiment International wykorzystuje swoje know-how w kontraktach globalnych, zapewniając tym samym wysoki poziom wartości dodanej.

We wszystkich rodzajach inwestycji, zielone budownictwo okazało się czynnikiem wyróżniającym w przetargach, zwiększającym satysfakcję klientów.

Bouygues Construction równie poważnie traktuje odpowiedzialność społeczną i przyczynia się do powstawania nowych relacji między biznesem, a społeczeństwem. Dwa hasła przyświecające, liczącemu 54 000 pracowników, personelowi Bouygues Construction to profesjonalizm i entuzjazm.

12
mld EURO
Obroty
58%
Procent obrotów zagranicznych
50,077
Liczba pracowników
51%
budżetu na badania i rozwój przeznaczane jest na zielone budownictwo

carte

Obroty pod względem regionów

Do pobrania