Nasza odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy dumni z bycia częścią społeczności poprzez udział w inicjatywach socjalnych i społecznych.

Nasze podejście do Społecznej Odpowiedzialnoście Biznesu

Poszanowanie środowiska naturalnego, walka z ubóstwem, promocja edukacji, przestrzeganie standardów sanitarnych i zdrowotnych, wspieranie różnorodności, akceptowanie różnic: to nasze przekonania, które trzymają nas razem.

 

Od 2010 roku nasze działania koncentrują się na pięciu polach:

1. Wspieraniu EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
2. Wspieraniu WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY
3. Wspieraniu SZCZĘŚLIWEGO DZIECIŃSTWA
4. Wspieraniu ZDROWIA
5. Wspieraniu KULTURY MŁODYCH