Partnerstwo publiczno-prywatne

Kreacja wartości na każdym etapie życia projektu.

"Czas wszystko pokaże..."


Chcąc pomóc organom publicznym (rządom, władzom lokalnym, podmiotom publicznym) w finansowaniu i realizowaniu inwestycji firma Bouygues Bâtiment International pozyskała znaczną wiedzę specjalistyczną na temat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
 
Ta forma umowy kontraktowej stanowi efektywne podejście dla organów publicznych pragnących zracjonalizować swoje inwestycje. Charakteryzują ją globalne podstawy i określona kultura użytkowania. W ten sposób firma Bouygues Bâtiment International zapewnia finansowanie, projektowanie, budowę, eksploatację i konserwację budowli w imieniu klientów publicznych.
 
Poparte ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym m.in. w Wielkiej Brytanii nasze kontrakty typu PPP pozwoliły ujrzeć światło dzienne licznym konstrukcjom i budowlom publicznym w Europie, Azji i Ameryce: lotniskom, szpitalom, szkołom i uczelniom, siedzibom ministerstw i budynkom publicznym, stadionom i halom sportowym i halom targowym…  Do użytku zostało oddanych wiele obiektów tego typu – m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz siedziba King’s College w Londynie, centrum sportowe SportsHub w Singapurze czy hala sportowa w Budapeszcie.

Proces PPP charakteryzuje się bardzo prostym zobowiązaniem operacyjnym klienta, który współpracuje jedynie z jednym wykonawcą koordynującym poszczególne działania i zapewniającym klientowi wsparcie długofalowe. W zamian za czynsz płacony przez kilka lat klient rozkłada w czasie swoje inwestycje i budżet operacyjny budowy.

 
Ze swojej strony firma Bouygues Bâtiment International zobowiązuje się zorganizować wszelkie niezbędne zasoby – zaprojektować, sfinansować i wykonać inwestycję w określonych terminach i w ramach budżetu, a następnie eksploatować i konserwować obiekt w zamian za gwarantowaną stałą cenę. Wszystko to przy zapewnieniu użytkownikom jak najwyższej jakości usług. Na zakończenie kontraktu partnerskiego klient zostaje jedynym właścicielem i odbiorcą budynku, który dzięki długoletniemu zaangażowaniu zespołów z firmy Bouygues Bâtiment International utrzymuje swoją wartość.
 

Kontakt : ppp.international@bouygues-construction.com

SportsHub

Jest to prawdopodobnie największa, zrealizowana w modelu PPP, inwestycja w infrastrukturę sportową na świecie. W momencie otwarcia w 2014 roku centrum sportowe Singapore SportsHub będzie nowoczesną, wygodną, światowej klasy mekką sportową wyposażoną w najnowszej generacji urządzenia i rozwiązania technologiczne (np. klimatyzowane tarasy). Centrum jest realizowane przez Dragages Singapore (podmiot zależny Bouygues Bâtiment International), który będzie je eksploatować przez 25 lat. 

Charakterystyka SportsHub:

  • Hala sportowa na 55 tys. miejsc
  • Centrum sportów wodnych na 6 tys. miejsc
  • Hala wielofunkcyjna na 3 tys. miejsc
  • Muzeum sportu
  • Sklepy
  • Sala kinowa