QSE: Dajemy przykład i określamy wymagania

 Zero kompromisu w zakresie dotrzymywania 
zobowiązań wobec klientów i pracowników.

Wymagania i przykłady


W KARMAR S.A. wymagania związane z jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem (QSE) nie są przemijającą modą. Są one wyrazem głębokiego przekonania i ważną ścieżką rozwoju. Obecnie standardy QSE są nierozerwalnym czynnikiem sukcesu. Naszą ambicją jest projektować, budować i eksploatować ekologiczne obiekty o wysokiej jakości pod względem ochrony środowiska, słuchać zainteresowanych stron i przestrzegać społecznej odpowiedzialności firmy i jej zobowiązań.
 
Z tego względu jesteśmy zaangażowani w:
  • Gwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim pracującym przy naszych inwestycjach poprzez ambitne podejście do zapobiegania ryzyku;
  • Pilnowanie, by nasze zasady etyczne były w pełni respektowane i została zachowana pełna przejrzystość naszych działań;
  • Projektowanie obiektów w taki sposób, by ograniczyć oddziaływanie na środowisko, zmniejszając jednocześnie wykorzystywanie zasobów naturalnych i ograniczając ślad węglowy (carbon footprint);
  • Wdrażanie wszelkich wymaganych środków przyczyniających się do postępu, czego dowodem są nasze systemy zarządzania jakością (ISO 9001) i bezpieczeństwem (OHSAS 18001) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001);
  • Stałe podnoszenie jakości naszych produktów i usług, a także wydajności naszej organizacji w taki sposób, aby polepszać metody obsługi naszych klientów;
 

Niektóre przykłady

Green Act – ma na celu ocenę, oznakowanie i ulepszanie naszych placów budów i znajdujących się tam biur pod kątem optymalizacji ich ekologiczności.

 
Komisja Kontroli – ponieważ budownictwo stanowi podstawę naszej działalności, została utworzona komisja skupiająca naszych głównych Kierowników Budów w celu ciągłej poprawy jakości metod działania.
 
Safety Act – sporządzono uniwersalne standardy bezpieczeństwa z wykorzystaniem wewnętrznego wzorca – Safety Act – gwarantującego maksymalne bezpieczeństwo wszystkim naszym pracownikom na całym świecie, wszędzie tam, gdzie wykonują oni swoje zadania.

Zaangażowani w bezpieczeństwo

We wrześniu 2012 roku firma Bouygues Bâtiment International uruchomiła niespotykaną do tej pory, szeroko zakrojoną kampanię na rzecz bezpieczeństwa.

Nasze budowy na całym świecie stanęły na jeden dzień po to, by podnieść świadomość personelu na temat najczęściej spotykanych zagrożeń w ich działalności. Celem absolutnym jest i zawsze będzie zero wypadków. Jest to dla nas moralny obowiązek i absolutna konieczność. To sprawa sumienia i reputacji.