Stwórzmy zrownoważony świat

Mieć konkretną odpowiedź na wyzwania zrownoważonego rozwoju.

Krok naprzód

Firma Bouygues Bâtiment International i jej podmioty zależne dają ambitną i konkretną odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że mamy obowiązek pomagać budować lepsze życie. Dla każdego, na całym świecie.

Dlatego projektujemy i budujemy energooszczędne, przyjazne środowisku budynki, spełniające potrzeby wszystkich zainteresowanych stron – naszych klientów, partnerów, pracowników, władz lokalnych i społeczeństwa.

Wzmacniamy naszą wiodącą pozycję w dziedzinie zielonego budownictwa

Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko przemijająca moda. Jest to głęboko zakorzeniona filozofia i nierozerwalny składnik naszego rozwoju strategicznego. Od ponad 10 lat oferujemy wszystkim naszym klientom kreatywne rozwiązania, pragnąc reprezentować zorganizowane podejście do ochrony środowiska. Wspiera nas ambitna polityka rozwoju i badań jak również wiedza specjalistyczna 50 pracowników, którzy uzyskali międzynarodowe certyfikaty w zakresie standardów ochrony środowiska (BREEAM, LEED, Green Mark, QSAS, i Hong Kong BEAM).

Na wczesnym etapie inwestycji tworzymy zintegrowany zespół skupiający wszystkie wymagane specjalizacje. Koncepcja ta pozwala nam opracować projekt zoptymalizowany, konkurecyjny i przyjazny środowisku. Od 2007 roku zrealizowaliśmy 175 inwestycji podlegających certyfikacji. W 2012 roku ponad 55% zrealizowanych przez nas zamówień uzyskało certyfikaty ochrony środowiska. 

financer

Szanujemy środowisko naturalne podczas prowadzenia działalności

W fazie budowy podejmujemy rygorystyczne działania na rzecz redukcji oddziaływania naszych robót na środowisko. Naszym celem jest ograniczenie zużycia elektryczności i wody, ilości produkowanych odpadów oraz niedogodności dla lokalnych mieszkańców, takich jak hałas i pył. Stosujemy również systemy przetwarzania odpadów i popieramy inicjatywy na rzecz ponownego wykorzystania materiałów oraz sortowania śmieci.

W kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oferujemy ekologiczną konserwację i eksploatację obiektów. Jesteśmy ponadto zobowiązani umowami do przestrzegania określonych limitów zużycia energii. Jednym z takich przykładów jest centrum medyczno-chirurgiczne Jima Pattisona (Kanada), gdzie gwarantujemy długoterminowe energooszczędne funkcjonowanie obiektu. 

exploiter

Promujemy trwałe partnerstwa z uczestnikami inwestycji

Nie idziemy na kompromis tam gdzie w grę wchodzą nasze wartości, ponieważ mocno wierzymy, iż wyróżniają nas one w branży. Jedną z tych wartości jest zadowolenie klienta, które stanowi filar naszej kultury korporacyjnej. Konsultacje i szacunek to hasła przyświecające nam w stosunkach z naszymi klientami, partnerami, podwykonawcami, dostawcami i lokalnymi mieszkańcami.

Ponadto wierzymy, że zrównoważony rozwój powinien stanowić przekonanie wspólne dla wszystkich stron: wdrażamy proces skrupulatnej selekcji dostawców przyznając pierwszeństwo tym, którzy wykazują poszanowanie dla najwyższych międzynarodowych standardów w zakresie warunków pracy i korzystania z innowacyjnych, przyjaznych środowisku oraz produkowanych lokalnie materiałów. Na przykład preferujemy zakup drewna pochodzącego z lasów zarządzanych ekologicznie, będących pod nadzorem organizacji pozarządowej WWF.

Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem dla lokalnych społeczności – gospodarczo i społecznie

Nasza rola przedsiębiorcy nie kończy się na budowaniu. Poczuwamy się do korporacyjnej odpowiedzialności wobec otaczających nas społeczności i podejmujemy systematyczne działania na tym polu. Odgrywamy aktywną rolę w życiu gospodarczym i społecznym krajów, w których działamy. Uwzględniamy specyfikę lokalizacji i potrzeb społeczności wokół nas. Pracujemy na bieżąco nad wprowadzaniem konkretnych udoskonaleń w warunkach bytowych lokalnych społeczeństw: wspierając ludzi żyjących w złych warunkach, budując oraz remontując obiekty socjalne i kulturalne, a także pomagając młodym ludziom w wejściu na rynek pracy.

Nawiązaliśmy też długoterminowe i aktywne partnerstwa z licznymi organizacjami pozarządowymi. Pracujemy m.in. z organizacją Architectes de l’Urgence, przyczyniamy się do odbudowy działalności w krajach dotkniętych przez klęski żywiołowe oraz duże kryzysy. Współpracujemy również ściśle z organizacją Care na Kubie przy odbudowie domów zniszczonych przez huragany oraz w Maroku nad projektami mieszkań socjalnych. Ponadto od 2012 roku sposorujemy fundację Locus wspierającą ekologiczną architekturę i rozwój miast. 

Na całym świecie dążymy do promowania wartości, którą uznajemy za podstawową – solidarności. Nasi pracownicy to główne siły sprawcze: to oni, niesieni siłą swoich przekonań, na bieżąco ofiarują swoje usługi.

Gwarantujemy bezpieczeństwo pracowników i rozwijamy wiedzę naszych zespołów

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa pracowników stanowi podstawę wszystkiego co robimy. Wszędzie i zawsze. Jest to nasz moralny obowiązek i absolutna konieczność. Na szali leżą nasze sumienie i dobre imię. Obok tych wzorcowych działań wdrażamy konkretne inicjatywy mające poprawić warunki życia i pracy naszych lokalnych pracowników: standardy jakości dla naszych zakładów zatrudniających zagraniczny personel produkcyjny, kampanie na rzecz prewencji i bezpieczeństwa, etc.

Ponadto ciągle rozwijamy umiejętności i wiedzę naszych pracowników, oferując im absolutnie najlepsze perspektywy kariery. Priorytetem jest zapewnienie równych szans. Prowadzone przez nas programy szkoleniowe odzwierciedlają naszą strategię ekologicznego rozwoju: od 2010 roku ponad 500 pracowników uzyskało szkolenia w zakresie budownictwa przyjaznego środowisku.