Zasady korzystania

ZASADY KORZYSTANIA

colonne

The www.karmar.com.pl internet site is published by:

Bouygues Bâtiment International
1, Avenue Eugène Freyssinet – Guyancourt
78 061 Saint Quentin en Yvelines Cedex
+33 1 30 60 56 00
407 986 074 R.C.S. Versailles
SA public limited company with capital of €25,022,613
Executive Editor : Olivier-Marie Racine
Managing Editor : Nicolas Côte

The www.karmar.com.pl internet site is hosted by:

Acquia
John Eccles House
Robert Robinson Avenue
Oxford
OXON - OX4 4GP
United Kingdom
+44 1865 520014

node left

Własność intelektualna

Istniejąca strona internetowa www.karmar.com.pl została stworzona przez Bouygues Bâtiment International. Firma Bouygues Bâtiment International posiada wyłączne prawa autorskie, jak określono w artykule L. 111-1 i następnych Francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej. Ogólna struktura witryny, wszystkie teksty, elementy wizualne i inne elementy, które ją tworzą są wyłączną własnością Bouygues Bâtiment International lub stron trzecich uprawnionych do korzystania z nich przez Bouygues Bâtiment International.

Każde całkowite lub częściowe prezentowanie lub powielanie serwisu albo tworzących go elementów w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej wyraźnej zgody Bouygues Bâtiment International jest zabronione i stanowi czyn naruszenia praw autorskich.

Zabronione jest do celów innych niż prywatne wykorzystywanie informacje umieszczonych i przedstawionych na stronie www.karmar.com.pl Bouygues Bâtiment International podejmie odpowiednie działania przeciwko jakiekolwiek formie naruszenia praw własności intelektualnej i / lub ogólnych warunków strony.

W wypadku chęci skorzystania z danych i/lub informacji umieszczonych na stronie www.karmar.com.pl i/lub rozpowszechniania ich skontaktuj się z nami:
e-mail: contact-bbi@bouygues-construction.com
Tel. +33 1 30 60 53 14

node right

Hiperłącza

Tworzenie hiperłączy do tej strony wymaga uprzedniego upoważnienia na piśmie od Bouygues Bâtiment International. Jeśli chcą Państwo stworzyć hiperłącze do naszej strony, należy skontaktować się z Bertrandem Ribière, contact-bbi@bouygues-construction.com.

Bouygues Bâtiment International nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stronę lub strony, które są dostępne przez łącze hipertekstowe z tej strony lub prowadzą do tej strony.
 

Odpowiedzialność

Bouygues Bâtiment International dokłada wszelkich starań w celu sprawdzenia dokładności informacji wymienionych w tym miejscu i zastrzega sobie prawo do ich aktualizacji, zmiany lub usunięcia w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Bouygues Bâtiment International nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących zawartości strony.

Bouygues Bâtiment International może przerwać dostęp do serwisu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn technicznych.

Bouygues Bâtiment International nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio za pomocą tej strony internetowej.